EU peníze školám

ZŠ KOJETÍN SVATOPLUKA ČECHA 586, OKRES PŘEROV

zpracovala v rámci šablony III/2

digitální učební materiály (dumy) pro:

M         1. roč.

PRV     2. roč.

PRV     1. roč.

ČJ        3. roč.

AJ        3. roč.

PRV     3. roč.

ČJ        4. roč.

M         4. roč.

ČJ        5. roč.

D         6. roč.

PŘ       6. roč.

F          6. roč.

INF     6. roč.

OV      6. roč.

ČJ       7. roč.

D         7. roč.

PŘ      7. roč.

OV      7. roč.

ČJ       8. roč.

M        8. roč.

CH      8. roč.

OV      8. roč.

M        9. roč.

D         9. roč.

OV      9. roč.

Kontakt:

Ředitelka školy: Mgr. Olga Odehnalová  581 762 284