Projekty

Ve školním roce 2017/2018 jsme zapojeni do projektů:

 1. „Podpora ZŠ Sv. Čecha Kojetín formou šablon I“

  Naše škola využila nabídku výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ I., která je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a státního rozpočtu České republiky. Další informace viz. odkaz: Šablony v ZŠ Sv. Čecha Kojetín

 2. „Zmizelí sousedé Kojetína“

  Podpora vzdělávací aktivity národnostních menšin v roce 2018. Financování MŠMT, zřizovatel-město Kojetín.

  Aktivity:

  a) Regionální dějiny – synagoga, židovský hřbitov, minulost Židů žijících před válkou v      Kojetíně

  b) Židovské město Boskovice

  c) Koncentrační tábor Terezín

  d)  Židovské město v Praze

  e) Čtení knih s židovskou tématikou, typická židovská jídla, zvyky, tance

  f)  Brožura o dějinách židovské komunity, fotodokumentace a video

  g) Výtvarné práce k tématu holocaust

 3. „Výuka přírodních věd nově“

 4. „Výzva OP VVV č. 02_16_010“

 5. „Promluvme si s počítačem“

  Jako partner příjemce: Společnosti pro kvalitu školy.

 6. „Objevujeme Evropu a svět“

  Financování: MŠMT a zřizovatel.

  Aktivity:

  – projektový den – zvyky, tradice, minulost a současnost některých evropských národů

  – návštěva romského muzea

  – olympijský den

  – oznáváme okolní státy – Rakousko, Slovensko

 7. „Výzva č. 56 – Vzdělávání pro konkurenceschopnost- zvyšování kvality ve vzdělávání“Logo

  Aktivity:

  – čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti

  – stínování pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů zahraničí

 8. „Výzva č. 57 – Vzdělávání pro konkurenceschopnost- zvyšování kvality ve vzdělávání“Logo

  Aktivity:

  – rozvoj technických dovedností žáků na 2. stupni

  – rozvoj profesních dovedností učitelů na zlepšování technických dovedností žáků základní školy

  – individualizovaný  rozvoj ústních komunikačních dovedností učitelů v německém a anglickém jazyce formou blended learningu

 9. „Projekt EDISON“

  Ve dnech 27. 9.-4. 10. 2017 pobývalo ve škole 6 stážistů (studentů) ze zahraničí

  – účast ve výuce, projektové dny, seznámení s jejich zemí, angličtina v praxi

  – ubytování u pedagogů zajištění programu – poznání okolí Kojetín

 10. „Projekt Židé“

  .

  sázení krokusů, jako symbol žluté hvězdy

 11. „Projekt Romano Suno“

 12. literární soutěž, vyhodnocení v Praze

 13.     
 14. Dále jsme byli zapojeni do projektů:
 15. „Nechceme stát stranou“
 16. „Chci být úspěšný“
 17. „Technické a přírodovědecké vzdělávání“
 18. Více informací o projektu „Technické a přírodovědecké vzdělávání“
 19. Více informací o projektu „Nechceme stát stranou“
 20. SAM_1231      SAM_1013      SAM_0998      SAM_0991      SAM_0897      SAM_0884      SAM_0937      SAM_0080
 21. Více informací o projektu „Chci být úspěšný“
 22. SAM_0845      SAM_0921      SAM_0936      SAM_1059