Projekty

  1. „Podpora ZŠ Sv. Čecha Kojetín formou šablon II“

   Naše škola využila nabídku výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na podporu škol formou šablon. Další informace viz. odkaz: Šablony II v ZŠ Sv. Čecha Kojetín

  2. „Podpora ZŠ Sv. Čecha Kojetín formou šablon I“

   Naše škola využila nabídku výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ I., která je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a státního rozpočtu České republiky. Další informace viz. odkaz: Šablony I v ZŠ Sv. Čecha Kojetín

  3. „Zmizelí sousedé Kojetína“

   Podpora vzdělávací aktivity národnostních menšin v roce 2018. Financování MŠMT, zřizovatel-město Kojetín.

   Aktivity:

   a) Regionální dějiny – synagoga, židovský hřbitov, minulost Židů žijících před válkou v      Kojetíně

   b) Židovské město Boskovice

   c) Koncentrační tábor Terezín

   d)  Židovské město v Praze

   e) Čtení knih s židovskou tématikou, typická židovská jídla, zvyky, tance

   f)  Brožura o dějinách židovské komunity, fotodokumentace a video

   g) Výtvarné práce k tématu holocaust

  4. „Výuka přírodních věd nově“

  5. „Výzva OP VVV č. 02_16_010“

  6. „Promluvme si s počítačem“

   Jako partner příjemce: Společnosti pro kvalitu školy.

  7. „Objevujeme Evropu a svět“

   Financování: MŠMT a zřizovatel.

   Aktivity:

   – projektový den – zvyky, tradice, minulost a současnost některých evropských národů

   – návštěva romského muzea

   – olympijský den

   – oznáváme okolní státy – Rakousko, Slovensko

  8. „Výzva č. 56 – Vzdělávání pro konkurenceschopnost- zvyšování kvality ve vzdělávání“Logo

   Aktivity:

   – čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti

   – stínování pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů zahraničí

  9. „Výzva č. 57 – Vzdělávání pro konkurenceschopnost- zvyšování kvality ve vzdělávání“Logo

   Aktivity:

   – rozvoj technických dovedností žáků na 2. stupni

   – rozvoj profesních dovedností učitelů na zlepšování technických dovedností žáků základní školy

   – individualizovaný  rozvoj ústních komunikačních dovedností učitelů v německém a anglickém jazyce formou blended learningu

  10. „Projekt EDISON“

   Ve dnech 27. 9.-4. 10. 2017 pobývalo ve škole 6 stážistů (studentů) ze zahraničí

   – účast ve výuce, projektové dny, seznámení s jejich zemí, angličtina v praxi

   – ubytování u pedagogů zajištění programu – poznání okolí Kojetín

  11. „Projekt Židé“

   .

   sázení krokusů, jako symbol žluté hvězdy

  12. „Projekt Romano Suno“

 1. literární soutěž, vyhodnocení v Praze

 2.     
 3. Dále jsme byli zapojeni do projektů:
 4. „Nechceme stát stranou“
 5. „Chci být úspěšný“
 6. „Technické a přírodovědecké vzdělávání“
 7. Více informací o projektu „Technické a přírodovědecké vzdělávání“
 8. Více informací o projektu „Nechceme stát stranou“
 9. SAM_1231      SAM_1013      SAM_0998      SAM_0991      SAM_0897      SAM_0884      SAM_0937      SAM_0080
 10. Více informací o projektu „Chci být úspěšný“
 11. SAM_0845      SAM_0921      SAM_0936      SAM_1059