Erasmus+

Je vzdělávací program Evropské unie na období 2014/2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě atd. Programu Erasmus+ se mohou kromě žáků a studentů účastnit i učitelé, zvyšovat své odborné znalosti a dovednosti a navazovat spolupráci s kolegy ze zahraničí.

Učitelé z naší školy již měli možnost zúčastnit se výjezdu do zahraničí, konkrétně do Dánska a to v rámci Výzvy 56 MŠMT v roce 2015. Stáž v Dánsku byla velmi inspirující. Proto jsme se rozhodli pokusit se navázat kontakty se zahraničními školami i v dalších letech. Pokud pomineme MŠMT, jediným programem, který toto v současné době umožňuje, je program Erasmus+.  V jeho rámci pedagogové mohou získat jazykové vědomosti v jazykovém kurzu v zahraničí, stínovat své kolegy nebo si mohou zkusit i výuku na partnerských školách. Rozhodli jsme se pro druhou možnost – stínování. Nejtěžší bylo získat zahraniční partnery. I když to bylo velmi náročné, podařilo získat tři partnerské školy – 46 Dimotiko Sxoleio Patron z Řecka, Szkola Podstawowa nr. 11 im. Henryka Jordana z Polska a CEIP Gines Morata ze Španělska. Děkujeme kolegům z těchto škol, bez jejichž vstřícnosti bychom náš projekt realizovat nemohli.

Samotný projekt Moderní škola umožní 8 pedagogům z naší školy navštívit tři výše uvedené školy a stínovat kolegy. Co to je? Stínování neboli job shadowing je metoda, která umožňuje pozorovat kolegy a jejich výukové metody přímo při práci. Učitelé budou moci sledovat nejnovější metody výuky reálně a ne si o nich jen vykládat ve sborovně či si o nich číst v odborných knihách a časopisech. Velmi důležitou součástí projektu je jazyková příprava. Nejméně půl roku se budeme pravidelně vzdělávat v anglickém jazyce, abychom zvýšili své jazykové kompetence a mohli se stínování aktivně zúčastnit. Poté proběhne stínování na školách v zahraničí a poslední fází projektu bude jeho vyhodnocení a aplikace nabytých zkušeností. Samozřejmě budeme šířit příklady dobré praxe.

Díky hlavní aktivitě – stínování – má dojít ke zkvalitnění vzdělávání – zavedení moderních vyučovacích metod, zvýšení přitažlivosti vyučovaných předmětů a v konečném důsledku zvýšení školní úspěšnosti žáků.

Celý projekt je hrazen z rozpočtu Evropské unie.

V dalších letech bychom rádi pokračovali v programu Erasmus+, jelikož je možné realizovat i jazykové pobyty či vyučovat přímo na zahraniční škole a dokonce organizovat výměnné pobyty žáků. Ti by v tomto případě měli možnost zakusit, jak vypadá vyučování v zahraničí. Ale to je hudba budoucnosti.

Nyní se však díky panu učitelovi Navrátilovi těšíme na nové zážitky. Pan učitel Navrátil dokázal zajistit všechny tři partnerské školy a je koordinátorem projektu. Velkou zásluhu má i pan učitel Kovařík, jenž pomáhá svými jazykovými znalostmi.

Vzhůru do Evropy pro nové zkušenosti a inovace!

Webové stránky našich partnerských škol:

Řecko:  http://46dim-patras.ach.sch.gr/

Polsko: http://sp11.przemysl.pl/

Španělsko: http://colegioginesmorata.es/

Stínování ve Španělsku a v Řecku