Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Výsledek zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023

Výsledek zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023Seznam uchazečů přijatých k základnímu vzdělávání ve školním roce 2022/2023

Č.j. zssv/109/22

Základní škola Kojetín, Svatopluka Čecha 586, okres Přerov jako příslušný správní orgán rozhodla v souladu s ust. § 36 a ust. § 165 odst. 2 v přímé souvislosti s ust. § 183 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v řízení o žádosti přijetí k základnímu vzdělávání od následujícího školního roku takto:

Na základě posouzení a vyhodnocení žádostí o přijetí ke školnímu vzdělávání bylo rozhodnuto o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole Kojetín, Svatopluka Čecha 586, okres Přerov uchazečů s tímto registračním číslem:

 

Registrační číslo                Rozhodnuto                                             Registrační číslo                                       Rozhodnuto

ZŠ 01/22                          nepřijat                                                                ZŠ 11/22                                            přijat

ZŠ 02/22                          přijat                                                                     ZŠ 12/22                                            přijat

ZŠ 03/22                          přijat                                                                     ZŠ 13/22                                            přijat

ZŠ 04/22                          přijat                                                                     ZŠ 14/22                                            nepřijat

ZŠ 05/22                          přijat                                                                    ZŠ 15/22                                            nepřijat               

ZŠ 06/22                          přijat                                                                    

ZŠ 07/22                          přijat                                                                    

ZŠ 08/22                          přijat                                                                    

ZŠ 09/22                          přijat                                                                    

ZŠ 10/22                          přijat                                                                    

 

Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 5. 5. 2022 na veřejně přístupném místě v budově školy. Dále bylo také zveřejněno dne 5. 5. 2022 na webových stránkách školy www.zs-kojetin.cz.  O přijetí výše uvedených dětí bylo v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné Rozhodnutí, které se stane součástí spisu každého přijatého dítěte ve škole.

Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale ústně do protokolu, či písemně požádat o vydání jeho stejnopisu.  Dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, je v právní moci rozhodnutí, které bylo oznámeno a proti tomuto nelze podat odvolání.

 

 

Mgr. Jiří Isakidis

                                                                                                  ředitel školy