Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Výsledek zápisu do přípravné třídy pro školní rok 2022/2023

Výsledek zápisu do přípravné třídy pro školní rok 2022/2023Seznam uchazečů přijatých k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/2023

Č.j. zssv/127/22

Základní škola Kojetín, Svatopluka Čecha 586, okres Přerov jako příslušný správní orgán rozhodla v souladu s ust. § 36 a ust. § 165 odst. 2 v přímé souvislosti s ust. § 183 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v řízení o žádosti přijetí k předškolnímu vzdělávání    od následujícího školního roku takto:

Na základě posouzení a vyhodnocení žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání, doporučení školského poradenského zařízení bylo rozhodnuto o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Základní škole Kojetín, Svatopluka Čecha 586, okres Přerov uchazečů s tímto registračním číslem:

Registrační číslo                Rozhodnuto                                             Registrační číslo                                       Rozhodnuto

ZŠ/PŘ 01/22                          přijat                                                             ZŠ/PŘ 11/22                                     přijat

ZŠ/PŘ 02/22                          přijat                                                             ZŠ/PŘ 12/22                                     přijat

ZŠ/PŘ 03/22                          přijat                                                             ZŠ/PŘ 13/22                                     přijat

ZŠ/PŘ 04/22                          přijat                                                             ZŠ/PŘ 14/22                                     přijat

ZŠ/PŘ 05/22                          přijat                                                                             

ZŠ/PŘ 06/22                          přijat                                                                            

ZŠ/PŘ 07/22                          přijat                                                                            

ZŠ/PŘ 08/22                          přijat                                                                            

ZŠ/PŘ 09/22                          nepřijat                                                                       

ZŠ/PŘ 10/22                          přijat

                                                                             

Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 12. 5. 2022 na veřejně přístupném místě v budově školy. Dále bylo také zveřejněno dne 12. 5. 2022 na webových stránkách školy www.zs-kojetin.cz.  O přijetí výše uvedených dětí bylo v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné Rozhodnutí, které se stane součástí spisu každého přijatého dítěte ve škole.

Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale ústně do protokolu, či písemně požádat o vydání jeho stejnopisu.  Dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, je v právní moci rozhodnutí, které bylo oznámeno a proti tomuto nelze podat odvolání.

 

Mgr. Jiří Isakidis

                                                                                                  ředitel školy