Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Zápis do 1. třídy pro školní rok 2021/2022

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2021/2022Zápis do 1. třídy bude proveden pouze elektronicky ve dnech 26. - 30. dubna 2021.

Pro další informace nás můžete kontaktovat na tento email:

reditel@zssvcecha.kojetin.cz

Zápis do 1. t.jpg

Žáci 1. ročníku se učí podle školního vzdělávacího programu Škola pro všechny - klademe důraz na to, aby žák byl vzděláván dle svých schopností, podporujeme výchovu k vzájemné toleranci, kamarádství a vzájemné pomoci.  Děláme vše proto, aby se v naší škole žák cítil dobře a bezpečně.

Do 1. ročníku se zapisují děti, které do 1. září 2021 dovrší 6. rok věku. Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce ředitele školy, může mu ředitel odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Žádost je nutno doložit doporučením lékaře a školního poradenského centra.