Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Zápis do přípravné třídy

Zápis do přípravné třídyZápis do přípravné třídy pro školní rok 2020/2021 bude proveden pouze elektronicky ve dnech 4. - 7. května 2020.

zapis do pt (2).jpg

Od září nového školního roku bude v Základní škole Svatopluka Čecha v Kojetíně opět otevřena přípravná třída pro děti s odloženou školní docházkou, ale také pro děti předškolního věku, které půjdou k zápisu do prvních tříd až v příštím školním roce. V přípravné třídě jsou děti průběžně vedeny k cílenému nabývání kompetencí. Nabízíme jim činnosti a podněty, které nabývání kompetencí umožňují a postupně přispívají k jejich zdokonalování. Rozvíjíme u dětí tvořivé myšlení, logické uvažování a vedeme je k všestranné a účinné komunikaci, rozvíjení schopnosti spolupracovat a respektovat úspěchy vlastní i druhých. Dětem bude poskytována pravidelná logopedická intervence i speciálně pedagogická péče přímo ve škole. V přípravné třídě je doporučen nižší počet dětí a výuka probíhá převážně hravou formou v kratších intervalech. Třída je vybavena množstvím didaktických pomůcek. Děti tak mají možnost učit se cílevědomě řízené činnosti pomalu, nenásilnou, pozvolnou a zajímavou formou. Účastní se běžného života školy, jako jsou návštěvy kulturních akcí, sportovní soutěže, výtvarné soutěže, výstavky a besídky. Výhodou pro rodiče je bezplatnost výuky. Možnost pobytu ve školní družině v ranním i odpoledním čase je spojena s možností odebírat obědy ve školní jídelně. Naše zkušenosti a výsledky nás opravňují k doporučení navštěvovat přípravnou třídu. Předškolní děti zde získají základy vědomostí, dovedností a návyků potřebných pro úspěšný vstup do 1. třídy základní školy.