Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Zápis do přípravné třídy pro školní rok 2023 -2024

Zápis do přípravné třídy pro školní rok 2023 -2024Zápis do přípravné třídy se koná 4.5. - 5.5. 2023

 

PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA ZŠ SVATOPLUKA ČECHA KOJETÍN

 ZÁPIS PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

 

Od září nového školního roku bude na Základní škole Svatopluka Čecha v Kojetíně opět otevřena přípravná třída pro děti s odloženou školní docházkou, ale také pro děti předškolního věku, které půjdou k zápisu do prvních tříd až v příštím školním roce. V přípravné třídě jsou děti průběžně vedeny k cílenému nabývání kompetencí. Nabízíme jim činnosti a podněty, které nabývání zejména klíčových kompetencí umožňují, postupně podněcují k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů, k všestranné a účinné komunikaci, rozvíjení schopnosti spolupracovat a respektovat úspěchy vlastní i druhých. Dětem bude poskytována pravidelná logopedická intervence přímo v přípravné třídě. V případě potřeby bude k dispozici asistent pedagoga.

Výuka probíhá převážně hravou formou v kratších intervalech. Třída je vybavena množstvím didaktických pomůcek. Děti tak mají možnost učit se cílevědomě řízené činnosti pomalu, nenásilnou, pozvolnou a zajímavou formou. Účastní se běžného života školy, jako jsou návštěvy kulturních akcí, sportovní soutěže, výtvarné soutěže, výstavky a besídky. Podílejí se také na projektech školy. V rámci rozšíření možností přípravné třídy byla ve škole zařízena relaxační místnost pro děti, která slouží k pohybovým a relaxačním činnostem, tělovýchovným chvilkám a k individuální práci se žákem.

Výhodou pro rodiče je bezplatnost výuky. Děti obdrží zdarma různé pomůcky a potřeby. Možnost pobytu ve školní družině v ranním i odpoledním čase je samozřejmostí. Naše zkušenosti a výsledky nás opravňují k doporučení navštěvovat přípravnou třídu. Předškolní děti zde získají základy vědomostí, dovedností a návyků potřebných pro úspěšný vstup do 1. třídy základní školy.

 

E-mail :  reditel@zssvcecha.kojetin.cz

 

Telefon:   581 762 032 

V případě zájmu nás kdykoli můžete navštívit.

Těšíme se na vás.

Zápis do pt 23.jpg