Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Projekty > Šablony III ZŠ Svatopluka Čecha 586, Kojetín

Šablony III ZŠ Svatopluka Čecha 586, KojetínLogo sablony iii.jpg

Rozvoj vzdělávání v ZŠ Kojetín Svatopluka Čecha formou šablon III

 

Naše škola využila nabídku výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ II, která je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a státního rozpočtu České republiky.   

 

Náš projekt má název „Rozvoj vzdělávání v ZŠ Kojetín Svatopluka Čecha formou šablon III“, reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/002169. Jeho realizace byla zahájena dne 1.9.2021 a projekt bude ukončen dne 30.6.2023. Projekt tak navázal na úspěšnou realizaci dvou a půl letého projektu Šablony II v ZŠ Kojetín Svatopluka Čecha“.

 

Projekt šablony III je zaměřen na tato témata: osobnostně profesní rozvoj pedagogů formou zahraničních stáží, společné vzdělávání žáků v rámci tematických klubů a projektových dní, zvyšování kompetencí žáků v různých vzdělávacích oblastech a aktivity rozvíjející využívání ICT ve výuce.

 

V průběhu celého projektu bude realizováno celkem 5 aktivit.   

Jedná se např. o tyto aktivity:

Základní škola

  • Využití ICT ve vzdělávání
  • Zahraniční stáže pedagogický pracovníků ZŠ
  • Tematické kluby pro žáky ZŠ
  • Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
  • Projektový den ve výuce

 

 

Získaná dotace ve výši 379 700,- Kč bude využívána na rozvíjení a prohlubování vzdělávání žáků na základní škole a zároveň na zvyšování odborných kompetencí pedagogů naší školy. Nastavené aktivity byly vybrány s cílem rozvíjet a prohlubovat školní činnost v oblastech, které jsou prioritní pro rozvoj a zdokonalování vzdělávání dětí a žáků v Kojetíně.

V případě zájmu o bližší informace o projektu se můžete obrátit na ředitele školy, Mgr. Jiřího Isakidise, tel.: 774 736 068.

 

Projekt: „Rozvoj vzdělávání v ZŠ Kojetín Svatopluka Čecha formou šablon III“, reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/002169. Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a státního rozpočtu ČR.