Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Projekty > Projekt Zmizelí obyvatelé Kojetína

Projekt Zmizelí obyvatelé KojetínaNáš projekt začal v roce 1454, kdy do Kojetína přišli první Židé. Vzniklo židovské město, které bylo tvořeno Židovskou ulicí /dnes Husovou ulicí/, kde se dodnes zachovala většina domů, ačkoli po četných úpravách. Život židovské obce se soustřeďoval kolem synagogy, která se zachovala dodnes. Zhlédnout je možné i židovský hřbitov. Synagoga se řadí mezi nejstarší židovské svatostánky na Moravě, byla založena v 16. století. Hřbitov vznikl kolem roku 1574. Židovská obec v Kojetíně nebyla početná, přesto se jí dařilo prosperovat dlouhá staletí až do druhé světové války. Po vzniku Protektorátu Čechy a Morava byli Židé pronásledováni a vyvražďováni. 22. června roku 1942 se muselo na kojetínském nádraží shromáždit 58 židovských obyvatel Kojetína a byli nejprve transportováni do Terezína a následně do vyhlazovacích koncentračních táborů Osvětim a jiných. Takto tragicky byl ukončen život židovské obce v Kojetíně.

V rámci našeho projektu jsme se nejprve seznámili s dějinami židovské obce v Kojetíně díky panu doktorovi Řezáčovi. Absolvovali jsme přednášku a následně exkurzi po bývalém židovském ghettu a na židovský hřbitov.

Jelikož židovské památky v Kojetíně již neslouží svému účelu, absolvovali jsme exkurze do Boskovic a do Prahy, kde jsme zhlédli židovské památky, zejména synagogy, mikve, rabínský dům. Tak jsme si udělali představu o životě židovské náboženské obce. Náš projekt jsme zakončili exkurzí do Terezína, kam, jak bylo uvedeno, byli v roce 1942 transportováni kojetínští Židé na své cestě nejsmutnější.